(Tiếng Việt) GIỐNG DƯA HẤU KHÔNG HẠT HAPPY10

Trái tròn, oval. Trọng lượng bình quân: 4-6 kg/trái. Tiềm năng cho năng suất cao: 45-65 tấn/ha

Category:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Leave a Reply