(Tiếng Việt) GIỐNG BẮP (NGÔ) NGỌT LAI HONEY 10

* Bắp rất to: dài 20-22 cm, đường kính bắp 5,2 cm, trọng lượng bình quân 500-700 gam/bắp , tỷ lệ bắp loại 1 trên 90% * Hàng hạt thẳng, HẠT SÂU CHÂN, cùi nhỏ, đóng múp đầu trái * Lá bi xanh, trái màu vàng nhạt

Category:

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.